Bli bättre med ökat samspel

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Diskussion och verkstad med post-it lappar runt en bord. Fyra personer deltar.

Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning bjöd den 20 maj in till dialog kring hur samspelet mellan kommuner, landsting och studieförbund kan utvecklas.

Mötet, som skedde i ABF-huset i Ludvika, samlade ett 30-tal engagerade tjänstemän och politiker med ansvar för stöd till studieförbunden och ansvariga för länets studieförbund.

Karin Örjes, från Dalarnas folkbildningförbund inledde dialogen med att ge sin syn på vad bra samverkan kan ge. Malin Lagergren, Landstinget Dalarnas kultur och bildningschef berättade om Landstingets arbete och Märta Kallur gav goda exempel från arbetet med samverkan i Rättviks kommun där hon är kulturchef.

Varför har vi den här dialogen?

Arbetet med Dalarnas regionala kulturplan har lett till ett större intresse för kultur- och bildningsfrågor på alla nivåer. En gemensam kultur- och bildningsplan för Landstinget Dalarna kommer att arbetas fram. En ny folkbildningsproposition läggs i riksdagen.

Genom ett bättre samspel mellan studieförbund, kommuner och landsting kan vi göra mer för de resurser vi tillsammans har idag. Men då behöver vi en öppen och konstruktiv dialog.

Resultatet, vad blev det?

Under mötet togs exempel på arbeten fram på det vi gör bra idag. Men vi kan bli bättre på att kommunicera, vi behöver lära oss mer om varandra och framför allt, behövs det fler arenor för dialog och samverkan.
Du hittar hela redovisningen högst uppe till höger på sidan.