Styrgrupp

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetet med att ta kultur- och bildningsplanen för 2019-2022 leds av en politisk styrgrupp.

Arbetet med att ta kultur- och bildningsplanen för 2019-2022 leds av en politisk styrgrupp. Följande personer är utsedda av Landstinget Dalarna:

Mursal Isa, (MP), ordförande
Suzanne Lazar, (S), 1 v ordförande
Håkan Frank, (M) 2 v ordförande

Följande personer är utsedda av Region Dalarna:

Lennart Sohlberg, (S), Mora kommun
Mikael Rosén, (M), Falu kommun

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsförvaltning har uppdraget att ta fram den nya planen. Ytterst ansvarig för arbetet är Malin Lagergren, förvaltningschef och det praktiska arbetet sköts av Erik Arrhén, samverkansstrateg.