Tidplan

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Att ta fram kultur- och bildningsplanen tar ungefär ett år från att processen startar i september 2017 till beslut i landstingsfullmäktige i november 2018.

24 oktober Föreningsdag

Uppstart för dialog med civilsamhället.  

17 november

Regional kulturdialog i Rättvik för chefer på länskulturinstitutioner, kommunernas kulturchefer och rektorer på landstingets skolor.

2018

13 februari

Dialog med civilsamhället på Fornby folkhögskola, Borlänge kl. 18.00-20.00

14 februari

Dialog med civilsamhället på Mora folkhögskola kl. 16.00-18.00

20 februari

Dialog med nationella minoriteter på Kulturhuset tio14, Teatergatan 2, Falun, kl. 16.30–18.30

Mars

Regional kulturdialog för chefer på länskulturinstitutioner, kommunernas kulturchefer och rektorer på landstingets skolor.

Maj

Remisskonferens på två orter i länet

I samband med att remissversionen av planen släpps för granskning och genomläsning arrangerar landstinget två träffar i länet för att presentera innehållet och förklara hur man resonerat.

9 maj - 29 juni

Remisstid

September

23 september - planen behandlas av kultur- och bildningsnämnden.

November

5 november - planen behandlas av landstingsstyrelsen
19-20 november - landstingsfullmäktige fattar beslut om planen