Överenskommelser med länets kommuner

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Anette Stengård, Anna Falkengren och Thomas Björnhager visar upp underskiven överenskommelse.

En överenskommelse visar vad som är viktigast för kommunen att samverka kring i landstingets kultur- och bildningsverksamhet. Med en överenskommelse pekar landsting och kommun ut vad som ska prioriteras under planperioden.

Landstinget Dalarna ingår i samverkansmodellen. Detta innebär att landstinget fördelar de statliga regionala kulturmedlen i Dalarnas län. Staten ställer emellertid ett antal motkrav på landstinget. Landstinget måste visa för staten i en plan hur medlen används, vilka som får del av dem och vilka prioriteringar som ligger under planperioden. Dessutom vill staten att framtagandet av planen och förverkligandet av innehållet ska ske i samverkan med länets kommuner.

Kultur- och bildningsplanen

I Dalarna beslutade landstingsfullmäktige 2015 att anta en kultur- och bildningsplan, Visa Vägen, som gäller under åren 2016-2018. Kultur- och bildningsplanen lyfter sju övergripande insatsområden under planperioden: barn och unga, tillgänglighet, kulturskaparna, kulturella och kreativa näringar, särskilda kulturområden, högre utbildning och forskning och hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Överenskommelser med kommunerna

Flera av de övergripande insatsområdena i planen berör dalakommunerna. Landstinget har därför valt att erbjuda varje kommun möjligheten att teckna en egen överenskommelse med landstiget. Överenskommelsen redovisar samverkansmöjligheter mellan kommunen och landstinget och de landstingsfinansierade kultur- och bildningsverksamheterna.

Till höger på sidan läggs överenskommelserna med dalakommunerna ut i takt med att de färdigställs.