Kulturprojekt flyttar fram positionerna

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vad kan vi göra bättre och förnya? Idéer som kommit fram runt om i länet blir till nya kulturprojekt som stödjer målen i kulturplanen. Det här är några av de planer som Landstinget Dalarna har.

( Ev. Kulturrådet ger stöd till länet genom kultursamverkansmodellen till regional kulturverksamhet. Från kulturrådet har också landstinget och de verksamheter som ingår i kulturplanen möjlighet finns att söka extra medel för särskilda utvecklingsprojekt.)

Ungas konst breder ut sig

Anoda – ung konst i Dalarna, är ett 3-årigt utvecklingsprojekt med stöd från Kulturrådet med bas i Avesta Art. Här utvecklar barns och ungas möjlighet till konstupplevelser och eget bildskapande tillsammans med Borlänge, Orsa, Rättvik och Smedjebackens kommuner.

Ett rikt arv i nytt ljus

Låt länets historia berikas av det mångkulturella Dalarna och utveckla besöksnäringen där Dalarna redan nu är en av landets populäraste turistmål. Kommunerna runt Siljan, i Bergslagen och Västerdalarna vill tillsammans med Landstinget Dalarna utveckla kulturarvet.

Hemslöjd och design i nya former

Dalarna intar en särställning när man räknar på hur många som ägnar sig åt och livnär sig på slöjd och hantverk. Här finns också flest hemslöjdsbutiker i landet. Vi vill satsa på förnyelse och utveckling av hemslöjd och design med hjälp av Dalarnas rika kunskap tillsammans med internationell influens.

Mera dans i Dalarna – SITE KICK

I projektet samarbetar Enheten Scen Dans Konst med SITE Stockholm som är ett produktions- och kunskapshus för scenkonst med betoning på den samtida dansen. De arbetar med Artist-in-residence; dansare och koreografer som kommer att vistas och arbeta i Dalarna under en viss period. Det här är en utvecklingsprojekt med stöd från Kulturrådet.

På och bakom scenen – barn gör musikteater

Tillsammans med konstnärer och pedagoger får unga i Avesta, Ludvika och Hedemora möjlighet att arbeta med olika uttryck i konstformen musikteater. Det här är också ett utvecklingsprojekt med stöd från Kulturrådet.

Så tycker vi – barn och unga väljer kultur

Unga i Dalarna säger att kultur har en större innebörd än vad vuxna vanligtvis menar och att gränser mellan genrer för dem inte finns. I projektet Kultur Hjärta Skola – ungdomars inflytande över kulturen, byggs nya beslutvägar för att öka barn och ungas inflytande över sitt eget skapande och utbud. Elevkulturombud utnämns och sprids i länet.

 

Film berör alla

Film i Dalarna lämnar Sverige och världen kommer hit. Hur kan Dalarnas filmidéer gå hand i hand med övriga världen? Genom den moderna filmtekniken engageras barn och unga. Yrkesverksamma filmare

Bear and Natives – ett gränsöverskridande projekt i internationell samverkan.

Landstinget Dalarna planerar ett samarbete på norra halvklotet tillsammans med Rovdjurscentrum i Orsa Grönklitt där fokus är på Samerna i Skandinavien, Aluiterna i Alaska, Inuiterna på Grönland och Evenkerna i Sibirien. Med rovdjuren i fokus och genom det traditionella berättandet, maskerna, dansen och hantverket vill vi lära oss mer om urbefolkningarna och deras villkor på norra halvklotet.