Vår organisation

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Våra skolor

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för verksamhet vid fyra skolor i länet. Av dessa är tre folkhögskolor och belägna i Mora, Malung samt Borlänge (Fornby).  Vid Musikkonservatoriet Falun bedrivs en riksrekryterande spetsutbildning i musik på gymnasienivå.

Landstinget Dalarnas "egna" kulturverksamheter

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för regionala kulturverksamheter:

Enheten Scen Dans Konst - enheten samlar konsulenterna inom Länskonst Dalarna, Dans i Dalarna och Riksteatern Dalarna, vars uppdrag är att främja och stödja utvecklingen inom de respektive konstarterna. På enheten finns även Landstingets Konstarkiv, som ansvarar för den  konstnärliga utsmyckningen av landstingets lokaler och Mentalvårdsmuseet - psykiatrihistoriskt museum i Säter med filialen Gruvhospitalet i Falun.

Länsbibliotek Dalarna - verksamhet för stöd och samarbete med länets kommunala biblioteksverksamheter

Film i Dalarna - ett resurscentrum med uppdrag att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet i länet

Kultur och bildning - organisationsbild egna verksamheter
(klicka på bilden och se den i större format)

Organisationsbild Kultur och bildning - egna verksamheter 

Stiftelser med Landstinget som huvudman

Landstinget är ensam stiftare för stiftelserna Musik i Dalarna och Dalateatern.

Dalarnas museum är en stiftelse mellan landstinget och Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. Dalarnas museum har ansvar för kulturarvsfrågor och konst. Samtliga tre stiftelser har statsbidrag samt anslag från landstinget.

Stiftelser, verksamheter och föreningar

Folkmusikens Hus, Dalarnas folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas hemslöjdsförbund samt from 2013 Avesta Art är externa verksamheter med ett regionalt uppdrag som får bidrag från nämnden.

Kultur och bildning - inklusive verksamheter med regionala uppdrag
(klicka på bilden och se den i större format)

Organisationsskiss stiftelser, länk till pdf