Styrande dokument

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingets övergripande styrdokument

Landstingsplan och finansplan

Landstingets Jämställdhetspolicy

Landstingets Miljöpolicy

Kultur och bildnings styrdokument

Kultur- och bildnings verksamhetsplan
och Styrkort 2014
Här beskrivs vår organisation och våra politiska mål under ett år framåt

Dalarnas regionala kulturplan 2013 - 2015
Dalarnas regionala kulturplan - del ett och två
Kulturplanen ska visa hur den regionala kulturverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas.
Bilaga till Dalarnas regionala kulturplan.
I bilagan beskrivs prioriteringar, utvecklingsområden, ekonomi och hur dialogerna skett genom den s.k. samverkansmodellen,