Styrande dokument

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingets övergripande styrdokument

Landstingsplan och finansplan

Landstingets Jämställdhetspolicy

Landstingets Miljöpolicy

Kultur och bildnings styrdokument

Verksamhetsplan 2017 och Styrkort 2017
Här beskrivs vår organisation och våra politiska mål under ett år framåt.

Kultur och bildningsplan 2016-18
Kulturplanen ska visa hur den regionala kulturverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas.