Studieförbund 2018

Stäng

Kontakt

Marie Eriksson

Handläggare

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 29 Falun 023-49 03 44 marie.a.eriksson@ltdalarna.se

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Krisztina Bojtár

Nämndsekreterare

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 29 Falun 023-49 04 82 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Länets studieförbund kan hos landstinget ansöka om bidrag till den verksamhet som bedrivs på distriktsnivå.

Stödet till studieförbunden syftar till att göra det möjligt för invånarna i hela länet att delta i folkbildningsverksamhet som stärker förmågan att påverka sin livssituation, skapar samhällsengagemang och delaktighet i kulturlivet.

För stöd 2018 är ansökningsperioden ännu inte bestämd.

Överenskommelse om bidrag kommer att skickas till studieförbunden i februari/mars 2018 efter att statistik över studieförbundens verksamhetsvolym för 2016 och 2017 inhämtats från SCB.

Digital ansökan 

Via hemsidan gör föreningar, studieförbund och politiska ungdomsförbund att göra sina ansökningar digitalt från och med hösten 2016. Databasen för ansökan hittar du i vänstermenyn eller via bildlänken till höger.