Projektstöd våren 2014 - redovisning av genomfört projekt

Stäng

Kontakt

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här redovisar du projektets resultat och era erfarenheter av arbetet

Bifoga en sammanfattning av projektet max 2 A4 sidor

Projektägare
Projektledare
 
Ekonomiskt redogörelse av projektets utgifter