Landstingets Folkrörelseberedning

Stäng

Kontakt

Marie Eriksson

Handläggare

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 29 Falun 023-49 03 44 marie.a.eriksson@ltdalarna.se

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Folkrörelseberedningen är Landstinget Dalarnas kontaktlänk till länets folkbildnings- och folkrörelseorganisationer.

Dalarna har en stark tradition och historia av ett mångsidigt folkbildnings- och folkrörelseliv. Den ideella sektorn har stor betydelse för folkhälsa och livskvalitet. Att människor kan förenas och arbeta i egna organisationer för sina värden eller intressen är en viktig demokratisk och samhällsutvecklande funktion för länet, både ur demokratisk synvinkel och för samhällsutvecklingen.

Folkrörelseberedningen förbereder beslut om bland annat verksamhets- och utvecklingsbidrag till studieförbund samt folkrörelser och vissa övriga organisationer. Besluten fattas av landstingets kultur-och bildningsnämnd.

Folkrörelseberedningens uppgifter, organisation och kontaktpersoner

Folkrörelseberedningens uppgift är bland annat att skapa en mötesplats för samtal och dialog mellan politiker och folkrörelse/folkbildningssektorn. Syftet med den årligen återkommande dialogen med organisationerna är att öka precisionen i landstingets stöd till organisationerna, att stimulera projekt, idéer och sprida erfarenheter till andra.

Folkrörelseberedningen, som utses av landstingsfullmäktige, består av fem ledamöter samt fem ersättare. Ordförande i beredningen 2015-2018 är Ingemar Hellström (s), vice ordförande John Thornander (fp).

Riktlinjerna för landstingets stöd till organisationer och studieförbund hittar du under respektive rubrik i vänstermenyn. De kan också beställas från beredningens handläggare Marie Eriksson.