Studieförbund 2018

Stäng

Kontakt

Marie Eriksson

Handläggare

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 29 Falun 023-49 03 44 marie.a.eriksson@ltdalarna.se

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Krisztina Bojtár

Nämndsekreterare

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 29 Falun 023-49 04 82 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Länets studieförbund kan hos landstinget ansöka om bidrag till den verksamhet som bedrivs på distriktsnivå.

Ansökningsperioden för landstingsbidrag 2019 är öppen mellan 21 augusti - 15 september 2018.

Stödet till studieförbunden syftar till att göra det möjligt för invånarna i hela länet att delta i folkbildningsverksamhet som stärker förmågan att påverka sin livssituation, skapar samhällsengagemang och delaktighet i kulturlivet.