Länktips

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Länktips

Utbildning

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Central förvaltningsmyndighet som handlägger studiestöd av olika slag.

Högskolan Dalarna

Högskoleverket
Central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.

KY-myndigheten
Central myndighet som ansvarar för kvalificerad yrkesutbildning. Detta är en eftergymnasial utbildningsform som utformas i samarbete med arbetslivet.

Skolverket
Central myndighet som svarar för den nationella uppföljningen och utvärderingen av barnomsorgen och skolan.

Verket för högskoleservice
Uppdragsmyndighet som mot betalning säljer tjänster åt främst universitet och högskolor. Medverkar bland annat vid central antagning av studenter till högskoleutbildningar.