Flygfoto från 1995 över Säters sjukhus och rastgårdarna. Numera Mentalvårdsmuseet

Säters hospital

- berättelsen om människorna och tillvaron på mentalsjukhuset väcker eftertanke

  • 1
  • 2
  • 3

Mentalvårdsmuseet – tankeväckande utställningar ger plats för samtal

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se

Mentalvårdsmuseet är ett psykiatrihistoriskt museum inrymt i en före detta vårdavdelning på Säters Sjukhus som öppnade 1912.

Museet berättar om den tid då största delen av psykiatrins verksamhet bedrevs på stora mentalsjukhus. På museet sätts enskilda patientöden i relation till samhällsutveckling och hur rådande normer och tankemönster har förändras över tid.

Kalender