Möten med Minnen

Publicerad 7 april 2014

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se

I samarbete med Alzheimerfonden visar vi museet för demenssjuka och närstående. Nästa visning är den 5 maj.

18/3 och 5/5 Möten med Minnen på Mentalvårdsmuseet

Möten med Minnen är ett landsomfattande museiprojekt som vänder sig till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Alzheimerfonden driver projektet i nära samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Museipedagoger runt om i landet kommer att utbildas för att hålla specialanpassade visningar för målgruppen

Anmälan och mer information: Se Alzheimerfondens hemsida

Se om projektet Möten med Minnen