Övergivna platser i Bergslagen

Publicerad 16 april 2014

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se

Örjan Hamrin föreläser och visar bilder söndag 27 april kl 15.00 i Konstpaviljongen, Mentalvårdsmuseet.

Industrisamhällets kulturarv består främst av nedlagda fabriksanläggningar och gruvor. Arbetsplatserna krävde många människors arbetsinsatser. För att betjäna och vårda sjuka och behövande byggdes ett stort antal institutioner och anstalter. Många av dessa är idag nedlagda och byggnaderna är rivna.

I Säter finns några av de äldsta vårdpaviljongerna kvar. Konstpaviljongen, där Örjan Hamrins föreläsning äger rum, är en av dessa.

Bilden på affischen (se länken nedan) visar en av vårdpaviljongerna på Säter sjukhus (nuvarande golfbanans område) som eldades upp och revs på 1970-talets mitt:

Föreläsning Örjan Hamrin (affisch)

Föreläsningen sker i samarbete med Säters kommun.