Världshälsodagen 7 april

Publicerad 1 mars 2014

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se

Öppet hus på Mentalvårdsmuseet kl.16-20 i samband med att Landstinget Dalarna uppmärksammar Världshälsodagen.

På plats finns två sköterskor från som svarar på frågor och informerar om dagens psykiatriska verksamhet.

Kontrast till historien på museet - Mikael Joos, sjuksköterska på Dala ABC (kunskapscenter för ätstörningar) och Britta Eriksson, sjuksköterska på psykakuten, berättar om allmänpsykiatriska kliniken i Säter och Falun.

Om världshälsodagen

Världshälsodagen är en av FN:s internationella dagar som firats årligen den 7 april under ledning av Världshälsoorganisationen (WHO) sedan 1950 till åminnelse av organisationens bildande 7 april 1948. Världshälsorapporten brukar presenteras i samband med Världshälsodagen.