Historik

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Mentalvårdsmuseet

Fyll i alla fält markerade med *.

Övervakningsavdelning på Säters hospital, svartvit bild med patienter och personal, alla män

Det som händer ute i världen och i samhället avspeglar sig i psykiatrin.

Vi har samlat delar av psykiatrihistorien under tre rubriker här till vänster

Mentalvårdsmuseet kommer till

Museets samlingar byggdes från början upp av personal på sjukhuset, eldsjälar som redan på 1950-talet insåg att förändringens vind snart skulle komma att förändra anstaltslivet.

Svårskötta och farliga patienter på fast paviljong

De fasta paviljongerna var byggnadstekniskt så konstruerade att det skulle vara mycket svårt att rymma från dem. Väggarna var tjocka, en särskild larmanordning gjorde det möjligt att tillkalla skötare från andra avdelningar. En portvakt satt alltid oåtkomlig i ett särskilt rum och reglerade inifrån rummet, öppning och stängning av ytterporten.

Sinnesjukhusen var stora statliga satsningar

De svenska sinnessjukhusen uppförda under tidigt 1900-tal var ibland större än många städer. När Säters hospital öppnade 1912, med 830 vårdplatser, hade Säter 1 000 invånare.

När vi går tillbaks i tiden är fattigvård och sjukvård ofta sammanknutet

En ny lag om sinnessjukvård kom 1858 och anses vara första som behandlar sinnessjukvård i dess helhet. Undervisning i psykiatri påbörjades inom läkarutbildningen 1859.