Säters fasta paviljong 1912-1989

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Fasta paviljongen 1910-tal

Säters hospital och Västerviks hospital öppnades 1912. Det var två identiska hospital. På båda sinnessjukhusen kom en säkerhetspaviljong, så kallad fasta paviljongen att uppföras.

Begreppet fast paviljong, kom att innebära att byggnaden hade stränga säkerhetsanordningar och skulle vara rymningssäkert. Säters fasta paviljong var en riksanstalt avsedd för särskilt vårdkrävande patienter från hela landet. Arkitekten var Ture Stenberg, Medicinalstyrelsens arkitekt mellan 1910-1913.

Paviljongen öppnades 29 maj, 1912 och tog då emot 13 patienter, som ansågs mycket svårskötta, från kriminalavdelningen i Växjö. På paviljongen fanns vid öppnandet 27 vårdplatser, 16 vårdare och en uppsyningsman. I praktiken var det två grupper av patienter som placerades på fast paviljong, dels mycket svårskötta patienter som överfördes från andra hospital, dels straffriförklarade som bedömdes vara farliga.

De fasta paviljongerna var byggnadstekniskt så konstruerade att det skulle vara mycket svårt att rymma från dem. Väggarna var tjocka, en särskild larmanordning gjorde det möjligt att tillkalla skötare från andra avdelningar.

En portvakt satt alltid oåtkomlig i ett särskilt rum och reglerade inifrån rummet, öppning och stängning av ytterporten. Den viktigaste säkerhetsåtgärden var dock att man hade betydligt flera anställda än på en vanlig avdelning.

Promenadgården omgavs från början av ett högt trästaket. Staketet ersattes med en mur i början av 1950-talet. Inne på rastgården fanns ett så kallat soltält där patienter kunde sitta under tak. På rastgården växte också äppelträd och ibland sådde någon patient frön om våren och några satte potatis.