Fasta paviljongens framtid

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Fasta paviljongen 2012, en öde byggnad i förfall

Säters fasta paviljong var fram till 2000-talets förfall, väl bevarad exteriört och interiört. En ansökan om byggnadsminne gjordes 1989. Flera försök till räddning av byggnaden och alternativa användningsområden diskuterades. Bland annat diskuterades med ägaren möjligheten att använda byggnaden som ett "centrum för särlingskonst".

Någon lösning av frågan kom dock aldrig till stånd. Ärendet avslutades efter några år av Länsstyrelsen och ingen byggnadsminnesmärkning gjordes. Byggnaden genomgick ett snabbt förfall. 2002 skadades huset allvarligt i en anlagd brand.

2006 beslutade Länsstyrelsen om tillträdesförbud av Fasta paviljongen. Säters kommun avgör vilka som är behöriga att vistas i byggnaden. Det troliga är att byggnaden kommer att rivas de närmaste åren.