Tid av förändring

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Öppet fönster i en av cellerna på fasta paviljongen

Få ändringar har gjorts genom åren i byggnaden. Åren 1964-65 genomgick dock paviljongen en viss renovering. I många celler togs fönsterluckorna bort, men i några kan de ursprungliga luckorna fortfarande ses. Takhöjden förblev intakt överallt utom i dagrummen där taket sänktes ner.

De följande åren fram till paviljongen tömdes och såldes 1989, gjordes inga större förändringar av byggnadens utförande. Vad det gäller vårdens innehåll kom förändringarna först under 1970-talet.

I början av 1980-talet försvann begreppet fast paviljong och avdelningen kallades då specialavdelning. Patienterna fick i och med detta större friförmåner såsom permissioner och frigång. Den nybyggda rättspsykiatriska kliniken öppnades 1989 och därmed skapades förutsättningar för en ny inriktning inom den rättspsykiatriska vården.