Mentalvårdsmuseets bakgrund och tillkomst

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Gul fasad med rött plåttak i solljus. Avdelning 21A vid Säters hospital numera Mentalvårdmuseet

Museets samlingar byggdes från början upp av personal på sjukhuset, eldsjälar som redan på 1950-talet insåg att förändringens vind snart skulle komma att förändra anstaltslivet.

De insamlade föremålen kan indelas i två kategorier, dels arbeten som patienter utfört, såsom målningar och andra alster, dels sjukvårdsföremål som använts inom vården. I många år förvarades och flyttades föremålen  runt i olika utrymmen på Säters sjukhus.

1978 beslutade sjukhusdirektionen att Sven Bäckman som arbetat med insamling av föremål, skulle få i uppdrag att katalogisera den växande föremålsamlingen. Föremålen skickades efter hand till Kulturarvet i Falun för vård och registrering.

1983 började vårdpaviljongen avdelning 21A restaureras, för att ställas till det blivande museets förfogande. Byggnaden återställdes till det ursprungliga utseendet från 1910-talet, med hjälp av Dalarnas museum. Mentalvårdsmuseet öppnades i maj 1987.

Med anledning av Dalamodellens genomförande 1991/92 övertog kulturnämnden i Landstinget Dalarna ansvaret för museet. I och med detta finns inte längre någon organisatorisk koppling till Säters sjukhus eller sjukvården.

Mentalvårdsmuseet är 2014 en del av Landstinget Dalarna, Kultur och bildning.