Från världsrekord i sängplatser till öppenvård

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Flygfoto över sjön Ljustern och Skönviksområdet i Säter

Byggandet av nya sinnessjukhus, senare mentalsjukhus och utbyggnad av den slutna vården fortsatte i Sverige in på 1960-talet. Resultat blev till slut, enligt vissa forskare, att Sverige fick världsrekord i att kunna erbjuda psykiatriska vårdplatser. Fram till mitten av 1900-talet var utveckling av psykiatrin liktydigt med ökat antal sängplatser på mentalsjukhusen. Säters sjukhus var som störst under 1950-talet. År 1956 fanns under Säters sjukhus överinseende sammanlagt 1578 patienter. Intagna på sjukhuset var 1276 patienter, på Pärlby sjukhus 155 män och på Olofsfors fanns 123 kvinnor. Inom familjevården vistades 24 patienter.

Nya läkemedel som introduceras under 1950-talet skapar förutsättningar för förändringar inom den slutna vården. Nya yrkeskategorier gör också sitt intåg på mentalsjukhusen följande decennier och med dem följer nya idéer om mer aktiv vård. På 1960-talet börjar man tala om att avveckla mentalsjukhusen. Men tyngdpunkten fortsatte att vara en stor satsning på slutenvård. Målet var att varje kroppssjukhus skulle ha psykiatrisk klinik. 1967 övertar landstingen huvudmannaskapet för mentalvården, då finns cirka 36 000 slutenvårdsplatser i landet.

I början av 1980-talet lades landets mentalsjukhus ned och psykiatrin omorganiserades i ett antal mindre sektorer som förväntades utveckla nya arbetsmetoder och inrätta olika mellanvårdsstrukturer för att stödja sina patienter i öppenvård- en arbetsinriktning som kallades socialpsykiatri. Psykiatrin skulle inte enbart svara för behandlingsinsatser utan framförallt för ett arbete med patientens vardagliga liv, utanför psykiatrin. Psykiatrireformen 1995 blev en reaktion på detta. Sedan dess har socialpsykiatrin blivit en angelägent för kommunen medan psykiatrin har behandling som ansvarsområde.