Sinnesjukhusen var stora statliga satsningar

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Byggnaden kallad Ettan, för administration på Säters hospital

De svenska sinnessjukhusen uppförda under tidigt 1900-tal var ibland större än många städer. När Säters hospital öppnade 1912, med 830 vårdplatser, hade Säter 1 000 invånare. Sinnessjukhuset var en anläggning som aldrig betraktades som färdig. Omgående anstalten togs i bruk upptäcktes brister som måste åtgärdas och kompletterade byggnader måste uppföras

Paviljonger för heloroliga patienter tillkom under 1920-talet. Redan efter endast fyrtio års användande av vissa byggnader kom rivningar igång under 1950-talet. Ombyggnationer, kompletterande byggen och uppförande av helt nya byggnader sker sedan fortlöpande under 1950-60-70- och 80-talen. Stora delar av det ursprungliga hospitalet är idag rivet, kvar finns endast ett fåtal byggnader från 1900-talets början, museibyggnaden, verkstadshuset, bageriet och fasta paviljongen.

Sjukhusbyggnader har lika stort värde för en orts identitetskänsla, som till exempel en fabriksbyggnad kan ha. Ett tydligt exempel på detta är före detta Säters sjukhus, där Säter kommit att bli synonymt med institutionen. Sjukhuset gav särprägel åt hela samhället. Än i dag finns en estetik och skönhet i många byggnader som är väl värda att vårda.

Tron på naturen och dess välgörande kraft var länge vägledande och självskriven när det gällde sinnesjukvård. Fram till nedläggningen av landets mentalsjukhus under 1980-talet var stora välskötta parkanläggningar en självskriven del av sjukhusmiljön. Trots den relativa pessimismen inom sinnessjukvården, som omfattade vårdresultatet, var dock ambitionsnivån hög när det gällde byggnader. Det var staten som var ansvarig för sinnessjukvården och byggherre för det nya planerade hospitalet.