Att riva eller inte riva det är frågan

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Grävskopa, två hus på väg att rivas

Säters sjukhusområde kallas idag Skönvik. De sjukhusbyggnader som byggdes under 1900-talets förra del uppfördes med gediget hantverkskunnande och material taget från orten. Stenarna som utgjorde grunden till sjukhusbyggnaderna hämtades från stenbrott vid Bispbergs klack utanför Säter. Anstalten byggdes med tanke på att byggnaderna skulle ha en lång användningstid. Så blev det inte. Vårdideologiska tankegångar och metoder förändras ständigt och arkitektur och lokaler upplevs strida mot den vård man vill bedriva. Redan efter några decennier var vissa avdelningar nerslitna och ansågs otidsenliga.

Under 1950-talet revs några av det tidiga 1900-talets vårdpaviljonger och nya vårdavdelningar uppfördes. En av dessa har rivits och gett grönyta åt Dahlandergymnasiet som sedan 1999 finns på sjukhusområdet.

Staten byggde sinnessjukvårdens anstalter. 1967 övergick mentalvården, som det då hette, och dess byggnader till landstinget. Psykiatrin blev då en landstings-angelägenhet.

Under 1980-talet tömdes landets mentalsjukhus, på merparten av verksamheten. Den avinstitutionalisering som pågått sedan dess, har bland annat, fått som konsekvens att många sjukhusbyggnader idag står tomma. För några år sedan sålde Landstinget Dalarna de flesta av byggnaderna på Säters sjukhus till Skönviksbolaget. Säters kommun var ägare av merparten av de äldre paviljongerna som återstod av 1910-års hospital. År 2001 hotades alla de äldre paviljongerna av rivning. Skönviksbolaget köpte då även det äldre beståndet av byggnaderna. Fasta paviljongen ingick inte i det köpet, då den hade en annan ägare. Det akuta rivningshotet blev därmed avvärjt.

I Sverige har ingen rikstäckande inventering gjorts av byggnader på de gamla mentalsjukhusen. Vilka byggnader som ska bevaras är en fråga som behandlas lokalt och ofta godtyckligt. Få byggnader på de nerlagda mentalsjukhusen i landet är byggnadsminnesmärkta. I storstadsregioner byggs ibland de gamla mentalsjukhusen om till bostäder som vid Ulleråker i Uppsala, Långbro sjukhus och Beckomberga i Stockholm. I Helsingborg är St: a Maria ombyggt till ett centrum för utbildning och området har karaktär av ett campus med över tusen studerande. I Säter är ingen sjukhusbyggnad byggnadsminnesmärkt.