Det moderna sjukhuset - en funktionalismens skapelse

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Nya sjukhuset byggs

1970-talets mentalsjukhus kom att präglas av arkitekt Hakon Ahlberg (1891-1984). Han var Medicinalstyrelsens arkitekt mellan åren 1934-1956

Ahlberg ritade bland annat, Sidsjöns sjukhus i Sundsvall 1943 och Birgittas sjukhus i Vadstena 1947-60. Ahlberg kan beskrivas som en modern funktionalistisk sjukhusarkitekt. Han avslutade sin karriär som sjukhusarkitekt med en större tillbyggnad av Säters sjukhus 1975.

Byggandet av det nya mentalsjukhuset föregicks av ett intensivt förarbete och samarbete mellan byggherren Kopparbergs Läns landsting, arkitekt Ahlberg och hans medarbetare. Synpunkter inhämtades även från sjukhusets vårdpersonal och det kan tillskrivas de krav på demokratisk insyn och påverkan som blev mer vanligt förekommande under 1960-70 talen.

Att mentalsjukhuset fick det "tekniska" utförande det fick, har bland annat att göra med att sjukhuset byggdes som ett krigsberedskapssjukhus, med möjlighet till akut kroppssjukvård. Med det nya Medicinska centrat, sjukhusets centralbyggnad kom en tydlig brytning till stånd i förhållande till den äldre arkitektoniska traditionen inom mentalsjukvården. När Ettans byggnad från 1912 revs i början av 1970-talet höjdes få kritiska röster.