Nya paviljonger för de oroligaste patienterna

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Rastgård med kvinnor på plan omgiven av plank, från 1910-talet

Vardagen, verkligheten blev något annat än vad visionerna beskrev. Sjukhusledningen efterlyser bara några år efter hospitalets öppnande, fler enkelrum för de oroligaste patienterna, fler badrum för långbadsbehandling och fler vårdare.

Läget var likartat på flera andra sinnessjukhus i landet och lösningen blev också densamma. Ett flertal tillbyggnationer, av paviljonger för de oroligaste patienterna kom att uppföras under 1920-talet.

Uppdraget att rita två paviljonger för heloroliga patienter vid Säters hospital gick till arkitekt Carl Westman (1866-1936). Han var mellan åren 1916-1934 Medicinalstyrelsens arkitekt. Under 1920-talet var hans huvudsakliga uppgift att rita sinnessjukhus.

Paviljongerna avdelning 30 och 31, en på vardera könssida, kom i folkmun att kallas "Stormen" och öppnades 1924, med 120 vårdplatser. Westman var den enda av de nationalromantiska arkitekterna som kom att ägna sig åt att rita sjukhus. På avdelning 30 A och 31 A fanns möjlighet att isolera tio heloroliga patienter i enkelrum. Bastanta träsängar var fastskruvade i golvet och fönstren hade luckor som kunde låsas inåt. Golven var av ek, som var hållbart och lättstädat. I badsalen fanns fyra badkar, där långbadsbehandling kunde ges under övervakning även nattetid.

Paviljongerna ansågs moderna och rationella för sin tid, men kritiserades för sin lyhördhet. Till paviljongerna hörde en promenadgård kringgärdad med ett fyra meter högt trästaket. Längs med staket fanns ett med tak överbyggt så kallat soltält. På Skönviksområdet finns idag inget soltält sparat.

Westman ritade Romarnäs sanatorium 1907, Stockholms rådhus 1915, Hälsingborgs hospital 1927 och Karolinska sjukhuset. De sista sinnessjukhus Westman ritade var Beckomberga och Umedalens sjukhus.