Rättspsykiatriska kliniken

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Rättspykiatriks avdelning, interiör 1988

1989 öppnades en ny rättspsykiatrisk regionvårdsenhet, på samma gata som fasta paviljongen från 1912.

Arkitektuppdraget var ett resultat av ett första pris i en arkitekttävling och regionenheten tilldelades Dalarnas arkitektpris 1990. Arkitekterna var Karl Alexanderson och Hans Leonard Grau, White Arkitekter.

Kliniken uttrycker sig i en strängt kontrollerad miljö med fängelsenormer som bas. Trots de extrema säkerhetskraven, har det skapats en miljö med rumsupplevelser som är vanligare än annars på institutioner.

Variation, färger, ljus och konst bidrar till detta. Ingen rastgård finns, utan innegården bildar naturligt en rastgård, där huskropparna bildar "muren".