Författarsamtal med Charlotte Qvandt

  • Datum: 9 augusti 2016 19:00
  • Börjar: 19:00
  • Slutar: 20:30
  • Plats: Mentalvårdsmuseet Länsvägen 16 Säter
  • Kategori: Kultur

Fri entré!
Fika – 20 kr

Författaren läser ur sin nya diktsamling Epikris (Sadura förlag 2016) och samtalar med museets Johanna Hästö om sitt skrivande om tillkomsten av den senaste boken.

Charlotte Qvandt, f. 1983, är poet och författare. Hon bor och är verksam i Stockholm och Säter.

I diktsamlingen Epikris ber en människa, i boken kallad patient, läkarvetenskapen om hjälp. Hon vill ta reda på om det verkligen finns något som skulle kunna liknas vid en själ i hennes kropp, eftersom hon inte kan erfara att den faktiskt finns där. Ett konstnärligt och intellektuellt obduktionsscenario spelas upp där frågan om vad det är att vara människa sätts på prov med poesin som verktyg.