Konsten

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Mentalvårdsmuseet

Fyll i alla fält markerade med *.

Två konstverk av patienter vid Säters sjukhus

På alla sinnessjukhus har funnits enstaka patienter, starka personligheter som trots svåra omständigheter med egna uttryck och med stark integritet ägnat sig åt kreativt arbete.

Sinnessjukhusen var slutna världar med hög försörjningsgrad. Till sjukhusen hörde jordbruk med odlingar, ängsmark och kreatur.

I verkstäderna fanns många sorters hantverkare, som till sin hjälp hade ett antal patienter. I sjukhusets verkstäder tillverkades allt som behövdes för sjukhusets drift, t.ex. kläder, möbler, mattor, korgar och skor.Det var i denna verksamhet patienterna kunde komma över material för egen del. I snickeriet fanns brädlappar, i måleriet fanns färgskvättar och i smedjan fanns metallskrot.

Sjukhusets produktion var i hög grad nyttoinriktad, patienternas egna arbeten och skapande uttryck var något som inte alltid uppmuntrades. Brist på material var ett stort problem långt in på 1900-talet. Många patienter måste stjäla sig till både material och tid för att kunna ägna sig åt egen skapande verksamhet.

I museet samlingar finns alster av olika slag från 1910-talet till vår samtid. Donationer till museet sker alltjämt.