Teckningar och noteringar av manlig patient

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Teckning av manlig patient vid Säters sjukhus

Teckningen är ett arbete utfört av en manlig patient på Säters sjukhus. Vi kan kalla honom Gustav. Han togs in på hospitalet 1912, samma år som sjukhuset öppnades. Han efterlämnar ett stort antal brev och teckningar, ofta utförda som i dagboksform.

Teckningarna är utförda på det material han kom över på sjukhuset. Brevpapper, kartongskivor, almanacksbaksidor, allt som var användbart tecknade och skrev han på.

I tavlorna och breven är tidsbegreppen relativa. Det är 1908, 1910 samtidigt 1930-tal och 1940-tal. Därför är det svårt att veta exakt när en bild är gjord och avslutad. De första åren på hospitalet nämns inte hans "plågoande". Hennes namn Lupp-Britta Aset nämns första gången 1920.

Lupp-Britta avbildas på teckningen som en stor bred sköterska, med armbindel på vänster arm och en gigantisk käft, där en naken mansfigur vilar emellan hennes tänder. I sköterskans sköte är den "elektriska pinoapparaten" placerad. Ur den apparaten utgår de "piningar" som Gustav i drygt 30 år känner sig utsatt av.

I teckningarna träder ett tidigt 1900-tals Sverige fram. Gustav berättar om arbetarrörelsens framväxt, Hinke Bergegren och Kata Dahlström besöker bruksorterna i Dalarna.

Gustav tecknar ner första världskriget fasor. Han läser tidningar och är väl insatt i världsutvecklingen. Men i alla år finns Lupp-Britta med.