Hermans tuschteckning "Diversehandel"

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Hermans tuschteckning Diversehandel.
Teckningen är utförd av en manlig patient på Säters sjukhus i slutet av 1930-talet.

Teckningen är utförd av en manlig patient på Säters sjukhus i slutet av 1930-talet. Han tas in på sjukhuset under 1930-talet och vistas här fram till sin död i mitten av 1980-talet

Många av hans teckningar tillkom krigsåret 1939 och några år senare. De innehåller reflektioner över krigets meningslöshet och människans oförmåga att styra sin utveckling. I teckningarna bearbetar han sin egen situation, men även mänsklighetens villkor.

"Om det funnes friska samveten att köpa på apoteken eller i diversehandel", skulle han genast köpa sig det, skriver han. I Hermans diversehandel eller "livsglädjesbutik", finns allt att tillgå; inträdesbiljetter till himmelriket, medlemskort till kärleksarmén, råd till hur man botar guldfeber, lustar, begär med mera. Framförallt finns råd för rådlösa och tröst för tröstlösa.