Böcker med Säteranknytning

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se

Ahlberg, Hakon: Arkitekt och Humanist, Byggforskningsområdet, Stockholm, 1994.
Bard, Eva Lena: Tar några frön... och flyger. Författares Bokmaskin, Stockholm 2011.
Belin, Sverker: Vansinnets makt, Natur och kultur, 1993.
Beckman, Vanna: Sinnessjukhuset, PA Norstedt och söners förlag, 1984.
Bergström, Irja: Ester Henning. Konstnärinna Konstnärsdröm Anstaltsliv, Carlssons, Stockholm, 2001.
Bergwall, Sten-Ove: Min bror Tomas Quick, Rabén Prisma, 1995.
Dalarna 2001. Arkitektur i Dalarna, Dalarnas Hembygdsbok årgång 71. Dalarnas Fornminnes och Hembygsförbund, 2001.
Ferm, Lars: Svartenbrandt, Sellin och Partner, 1994.
Expansion och omprövning. Fyrtio år med Landstinget Dalarna, (Red. Maths Isacson, Staffan Nilsson, Anna Götlind och Leif Borgert.) Landstinget Dalarna i samarbete med Gidlunds, 2003.
Jonsson, Elgard: Tokfursten, Rabén och Sjögren, 1987.
Josefsson, Dan: Mannen som slutade ljuga. Berättelsen om Sture Bergwall och Kvinnan som skapade Thomas Quick, Lind & Co, 2013
Lennestig, Marie & Schön, Ulla-Karin: Mot nordliga vindar skyddad. Psykiatrisk vård, patienter och Säters sjukhus under 100 år, Carlssons, 2005.
Olofsson, Rune-Pär: Ryggen fri, Bokklubben Vår bok, 1985.
Östborn, Andreas (red.): Omsorgens historia. Stiftelsen Bonäs Bygdegård, 2006
Pockettidningen R: Trots. Diktat, drömt och skapat bakom murarna, Nummer 4, 1982
Ronsten, Jakob: Det gränslösa - aspekter på verkligheten, 2013.
Råstam, Hannes: Fallet Thomas Quick. Att skapa en seriemördare. Ordfront, 2012.
Sandin, Barbro: Den zebrarandiga pudelkärnan, Rabén och Sjögren, 1987.
Sammanställd av Säters ABF:s studiecirkel: Socialdemokratin i Säter under 90 år (1889-1979), DD civil--Falun, 1979.
Silvén, Eva & Björklund, Anders. Svåra Saker. Ting och berättelser som upprör. Nordiska Museets förlag, 2006.