Undersidor

Medicin- och Psykiatrihistoria

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se

Ajanki, Tord: Vanvettets kurer- om schizofreni, Apotekarsocieteten, 1999.
Andersson, Eva: Sinnessjuk i folkhemmet, Malmö, 1990.
Broberg, Gunnar och Tydén, Mattias: Oönskade i folkhemmet, Gidlunds, 1991.
Brockman, Ann-Marie: Göteborgs Hospital S:t Jörgen, Risbergs, Uddevalla 1994.
Cullberg, Johan: Psykoser. Ett humanistiskt och biologiskt perspektiv, Natur & Kultur 2000.
Cullberg, Johan: Mitt psykiatriska liv. Memoarer, Natur & Kultur, 2007.
Dalarna 2007. I sällskap med Linné, Dalarnas Hembygdsbok årgång 77, Dalarnas Fornminnes och
Hembygdsförbund, 2007.
Eivergård, Mikael & Elfström: Frösö sjukhus Östersund, Jämtlands museum, 1991.
Eivergård, Mikael: Frihetens milda disciplin. Normalisering och social styrning i svensk
sinnessjukvård 1850-1970, Umeå universitet, 2003.
Eivergård, Mikael & Jönsson, Lars-Eric: Sidsjöns sjukhus 1943-1993. Ur den moderna
sinnessjukvårdens historia, Sundsvalls museum, 1993.
Eriksson, Bengt-Erik & Qvarsell, Roger (red.): Hur skall själen läkas? Förändringar inom vården,
Natur och Kultur, 1997.
Ekenstam, Claes: Kroppens idé historia, Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700 -1950,
Gidlunds, 1993.
Flygare, Erik: Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin. Sociologiska perspektiv på mental ohälsa, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1999.
Grahn, Patrik & Åsa Ottosson: Trädgårdsterapi, Bonnier Existens, 2010.
Götlind, Anna: Svensk sjuksköterskeförening 100 år. Bilder av sjuksköterskan, Gothia Förlag, 2010.
Hedi Bel Habib: Kulturell mångfald i vardagen och i hälso- och sjukvården, Norrköping, 1989.
Harding, G: Tidig svensk psykiatri, Verbum, Lund, 1975.
Högberg, Ulf: Svagårens barn, Liber, 1983.
Höglund, Mats: Sankt Sigfrids Sjukhus Historia, 1993.
Johannisson, Karin: Medicinens öga. Sjukdom, medicin och samhällshistoriska erfarenheter, Norstedts, 1990.
Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten, Norstedts, 1994.
Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal, Norstedts, 1998.
Jönsson, Lars-Eric och Helsingborgs sjukvårdsdistrikt: S:ta Maria sjukhus, Uddevalla, 1991.
Jönsson, Lars-Eric: Det terapeutiska rummet. Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850-1970.
Carlssons, 1998.
Källman, Dag (red.), En enkel Vadstena. En bok om arbetslivet på Birgittas sjukhus och Vadstena hospital,
Kåks, Helena: Från idiot till självständig människa. Bilder från omsorgen i Dalarna. Dalarnas museum, Grycksbo, 1987.
Lindqvist, Karl - Henrik: Boken om Västra Mark, en dokumentation över en avslutad vårdepok, Västra Marks sjukhus i Örebro 1931 -1981, Örebro Läns Landsting, 1983.
Luttenberger, Franz: Freud i Sverige, Carlssons, 1989.
Nordgren, Sune (red): Särlingar i konsten, 1978 (första upplagan).
Pockettidningen R: En annan historia. Om dårarna, drinkarna, hjonen och fångarna genom tiderna. Nr 5/6, 1979.
Pockettidningen R: Det välsignade våldet, Nr 2, 1983.
Pockettidningen R: Dom har stulit mitt liv!, Nr 5, 1976.
Pockettidningen R: Vårdad till vanvett, Nr 1, 1975.
Qvarsell, Roger: Utan vett och vilja, Carlssons, 1993.
Qvarsell, Roger: Vårdens idéhistoria, Carlssons, 1996.
Riving, Cecilia: Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft, Gidlunds förlag 2008.
Ronsten, Jacob: Pillerpsykiatrin, Carlssons, 1996.
Runcis, Maija: Steriliseringar i folkhemmet, Ordfront, 1998.
Sandlund, Mikael (red.), Bergling, Roland, Markström, Urban: Umedalens sjukhus uppsatser om psykiatrins historia och nutid, Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten, skrifter 2:2000.
Sjöström, Bengt: Kliniken tar över dårskapen, Daidalos AB, 1992.
S:t Lars område paviljong 7: Särlingar från S:t Lars museum, Lund, 1989.
Steinholtz- Ekecrantz, Lena: Patienternas psykiatri - en studie av institutionella erfarenheter, Carlssons, 1995.
Stolt, Carl-Magnus: Kaos och kunskap, medicinens historia till år 2000, Studentlitteratur, 1997.
Svedberg, Gunnel: Omvårdnadstraditioner inom svensk psykiatrisk vård under 1900-talets första hälft, Stockholm, 2002.
Söderblom, Tomas: Horan och batongen, prostitution och repression i folkhemmet, Gidlunds, 1992.
Ternhag, Gunnar, (red.,) Vårdens historia i Dalarna några glimtar, Dalarnas forskningsråd i samarbete med Högskolan i Falun/Borlänge, Falun 1992.
Wennermark, Gertrud: Friskt eller sjukt. Anställda i mentalvården berättar, P M Bäckström förlag, 1997.
Åman, Anders: Om den offentliga vården, Liber, 1976.