Museet

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Mentalvårdsmuseet

Fyll i alla fält markerade med *.

Gul fasad med rött plåttak i solljus. Avdelning 21A vid Säters hospital numera Mentalvårdmuseet

Museet berättar om patienter och personals livsvillkor vid Säters sjukhus från 1912-1980-90-tal. Museet ger också en bild av hur samhällsbyggandet sett ut i Sverige för drygt hundra år sedan och fram till nutid.

Ett besök på Mentalvårdsmuseet ger en inblick i etik och livsfrågor, mänskliga värderingar och sociokulturella normers inverkan/påverkan på människa och samhälle. Konsten och arkitekturen som uttryck och symboliskt värde är också centrala begrepp när det gäller museets utbud.