Många skilda verksamheter får behållning av ett besök hos oss

Stäng

Kontakt

Mentalvårdsmuseet

Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter 0225-49 45 09 mentalvardsmuseet@ltdalarna.se

Grupper och personer som besöker museet kommer från många olika håll.

Vi besöks av t ex. sjukvårdsutbildningar, folkhögskolor, SFI, arbetsmarknadsutbildningar, studieförbund, pensionärsorganistioner, gymnasie- och högskoleutbildningar samt årkurs 9 på högstadiet.

Studier av psykiatrihistorien som står i fokus på Mentalvårdsmuseet skapar förutsättningar att närma sig frågor som handlar om vad det är att vara människa. Det man i skolvärlden kallar värde- och etikfrågor är kärnområdet som vår verksamhet omfattar.

Årskurs 9 i grundskolan fri entré hela året!

Nyttja Dalatrafiks Kulturbuss för gratis resor för grundskolans elever.