Officiell anslagstavla

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Den officiella anslagstavlan för Landstinget Dalarna innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

Information om hur du överklagar ett beslut enligt 13 kap, Kommunallagen

Överklaga beslut

Justerade protokoll publiceras hittar du här:

Protokoll

Om protokollet inte har hunnit publiceras så finns det att tillgå i Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun.
Kontakt:
landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Tfn 023-49 00 00, begär Diariet