AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation - När kommunikationen inte fungerar

  • Datum: 2 mars 2016 09:00
  • Börjar: 09:00
  • Slutar: 15:00
  • Plats: Konferenscentrum A4, ovanför Gastronomen, Falu lasarett
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Anhöriga och personal som möter brukare i behov av AKK.

Kostnad: 800 kronor/personal. Anhöriga gratis. Fika till självkostnadspris.

Syfte: Att få lära mig vad AKK innebär både för brukare och för egen del.

Innehåll: Under kursen går vi igenom vad AKK innebär.
Vi tar upp olika metoder och redskap för AKK.
Hur kan vi anpassa AKK utifrån brukarens kognitiva och kommunikativa nivå?
Omgivningens betydelse för att AKK ska fungera.
Praktiska övningar ingår.

Ledare: Logoped Margareta Carlsson

Tider: 2 mars 2016, kl 09.00-15.00

Plats: Konferenscentrum A4, ovanför Gastronomen, Falu lasarett

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Falun
Tfn 023-49 05 10

Sista ansökan: 24 februari 2016

Vid frågor: Logoped Margareta Carlsson, tfn 023-49 03 67

Minst/max antal deltagare: 10 / 40

Sjukreseersättning: Nej.