AKKtiv KomIgång – Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd

  • Datum: 18 oktober 2016 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 15:00
  • Plats: Meddelas senare
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till barn i förskoleåldern med svårigheter att förstå tal och /eller att göra sig förstådda.

Kostnad: Ingen.

Syfte: Att få ökad kunskap om hur man som förälder bäst stöttar sitt barns utveckling av kommunikation och språk.

Innehåll: Konkreta tips på hur man kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i familjens vardag.
Att lära sig om och hitta AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt, som passar ert barn och er familj.
Prova att använda kommunikationsstöd i hemmet.
Att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter och lära och inspirera varandra.

Ledare: Logoped och specialpedagog

Tider: 18 okt, 25 okt, 8 nov, 15 nov, 22 nov, 29 nov, 6 dec,
13 dec 2016, kl 13.00-15.00

Plats: Plats och lokal meddelas senare.

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Falun
Tfn 023-49 05 10

Sista ansökan: 21 sep 2016

Vid frågor: Iréne Alderman, specialpedagog 023-49 03 13

Minst/max antal deltagare: Min 5 / max 9 familjer

Sjukreseersättning: Nej.