Akut och långvarig postoperativ smärta - En klinisk läkemedelsprövning av s-ketamin vid visdomstandskirurgi.

  • Datum: 16 maj 2016 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Lars Eriksson

S-ketamin i analgesidosering utvärderas med avseende på förebyggande av akut och långvarig smärta. Kan inflammationsmarkörer i plasma öka förståelsen för smärtans patofysiologi? Ett doktorandprojekt som knappt lämnat startgroparna.