Bensårsutbildning - lindningsteknik

  • Datum: 23 november 2016 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Kompetenscentrum, Falu lasarett
  • Kategori: Kompetenscentrum, Utbildning Övrigt

Utbildare är Siv Carlsson, Bensårssjuksköterska Hudmottagningen, Falu lasarett Landstinget Dalarna

Fot och bensår orsakar stort lidande för patienter som drabbas.Om vi intar ett aktivt förhållningssätt kan bensåren bli få och recidiv en sällsynthet. Förutsättningar för ett gott resultat är god diagnostik och behandling riktad mot bakomliggande orsak, samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Inbjudan vänder sig till personal inom Landstinget Dalarna, kommuner och privata vårdgivare.

Inbjudan med anmälan