Bensårsutbilning - lindningsteknik

  • Datum: 30 oktober 2014 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 15:30
  • Plats: Lokal Ängsklockan, Ludvika lasarett
  • Kategori: Kompetenscentrum, Utbildning Övrigt

Bensårsutbilning - lindningsteknik Utbildare är Siv Carlsson, Bensårssjuksköterska Hudmottagningen, Falu lasarett Landstinget Dalarna

Fot och bensår orsakar stort lidande för patienter som drabbas. Om vi intar ett aktivt förhållningssätt kan bensåren bli få och recidiv en sällsynthet
Inbjudan vänder sig till personal inom Landstinget Dalarna och kommuner
Inbjudan med anmälan