Familjedag Autismspektrumtillstånd OBS! Nytt datum

  • Datum: 30 mars 2016 10:00
  • Börjar: 10:00
  • Slutar: 14:00
  • Plats: Liljans Herrgård, Falun
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Barn och ungdomar med AST och deras familjer/närstående.

Syfte: Träffas och utbyta erfarenheter, få nya tips och idéer på aktiviteter.
Social samvaro för familjer och syskon.

Innehåll: Presentation av aktiviteter. Det finns möjlighet för barnen/ungdomarna att prova olika aktiviteter. Intresseorganisationer och studieförbund presenterar sig och sin verksamhet. Förmiddagsfika och eftermiddagsfika finns att köpa för självkostnadspris. Medtag egen lunch. Det finns möjlighet att grilla, värma i micro eller äta medhavd matsäck.

Ledare: Kurator, psykolog och konsulent.

Tider: 30 mars 2016, kl 10.00-14.00

Plats: Liljans Herrgård

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Borlänge,
Tfn 0243-49 78 00

Sista anmälan: 16 mars 2016

Vid frågor: Kurator Carina Jarl, tfn 0243-49 78 12
Konsulent Metha Wahlström-Halse, tfn 023-49 05 85

Sjukreseersättning: Nej.