Föräldragrupp - autismspektrumstillstånd

  • Datum: 24 februari 2016 10:00
  • Börjar: 10:00
  • Slutar: 12:00
  • Plats: Habiliteringen i Borlänge
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd som har kontakt med Habiliteringen.

Kostnad: Ingen.

Syfte: Att föräldrar får dela erfarenheter och samtala kring svårigheter i vardagen.
Att få mer kunskap och verktyg att hantera de svårigheter som kan uppstå.

Innehåll: Samtal i grupp kring specifika frågor som rör föräldrarollen, beteendeanalys och kognitivt stöd. Anmäl er gärna även till "Struktur i vardagen och koll på tiden". Det är ett bra komplement till denna grupp.

Ledare: Kurator, psykolog och arbetsterapeut.

Tider: Kursen omfattar fyra tillfällen:
24 feb, 8 mars, 23 mars, 5 april 2016, kl 10.00-12.00

Plats: Habiliteringen i Borlänge

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Borlänge
Tfn 0243-49 78 00

Sista ansökan: 5 februari 2016

Vid frågor: Kurator Carina Jarl, tfn 0243-49 78 12
Kurator Sara Klingvall, tfn 0243-49 78 34

Minst/max antal deltagare: Max 12 st.

Sjukreseersättning: Nej.