Har Dalarna chans i ett nytt storlän?

  • Datum: 21 mars 2016 18:30
  • Börjar: 18:30
  • Slutar: 20:30
  • Plats: Fornby folkhögskola
  • Kategori: Politik, Kultur

Välkommen till ett samtal kring frågor om en ny region – storlän

Regeringen har tillsatt utredning som ska "lämna förslag som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting". Ett första förslag presenteras av utredarna den 9 mars.

SKL (Sveriges kommuner- och landsting) ger bilden av att landsting och kommuner står enade bakom reformen, men stämmer det?

Leder storregioner till förbättringar av hälso- och sjukvården, större regional utvecklingskraft, starkare demokrati och bättre samverkan mellan stat och region?

Vad händer med:

-demokratin

-sjukvården

-kultursatsningar

-stödet till folkbildning och folkrörelser

-Högskolan Dalarna

-infrastruktursatsningar

-landsbygden

Säkert har du själv många funderingar kring dessa och andra områden!

Medverkar gör bl. a Leif Nilsson, ordförande Region Dalarna, Ronny Svensson, samhällsdebattör.

Samtalsledare är Ulf Lundén, Dala Demokraten

Varmt välkommna!