Inbjudan: ÄTnätverksträff om ätstörningar 1 juni

 • Datum: 1 juni 2018 08:30
 • Börjar: 08:30
 • Slutar: 13:00
 • Plats: Dala ABC, Vasagatan 28, Falun

Välkommen till en nätverksträff i syfte att förbättra samarbetet oss emellan samt att öka kunskapen om ätstörningar. Fler verksamheter både inom landstinget och inom kommunala organisationer har visat intresse och efterfrågar kompetensöverföring. Därför tillhandahåller Dala ABC Ätnätverket – ett samverkansforum för ätstörningar.

Program

08.30 Kaffe och smörgås
09.00

 • Inledning Simone R Nordström – Enhetschef Dala ABC/Tornet.
 • Presentation – vilka är vi som är här, vad har vi frågor/önskemål med oss?
 • Uppföljning Ätnätverket 5 mars.
 • Power Point-presentation – kort utbildning/fakta om Ätstörningar.
 • Dala ABC:s samverkan idag och önskan om framtiden.
 • Info/Återgivning nya råd och rön – ICED Internationell Conferens of Eating Disorders 19-21 april i Illinois, Chicago – Anna Danielsson MHE kliniken.
 • Info/återgivning nya råd och rön – SEDS (Konferens Swedish Eating Disorder Society) 17-18 maj Stockholm.
 • Utbud för kunskapsöverföring 2018 – vilka PRIO projekt är planerade (se info nere).
 • Övrigt – mejla gärna in dina frågor/önskemål om vad Ätnätverket ska bidra med.

12.00 Gemensam lunch med nätverkandefokus.

13.00 Slut.

Varmt välkommen!

Anmälan

Senast den 25 maj 2018 till simone.nordstrom@ltdalarna.se

Målgrupp

Chefer och nyckelpersoner.

... för dig som vill stanna kvar och/eller vill marknadsföra kl. 14.00-15.30 Utbildningsaktivitet World Eating Disorder Action Day - I huvudet på en person som har en ätstörning.

Målgrupp

Intresserade/allmänheten.

Med anledning av World Eating Disorder Day 2 jun så genomför Ätstörningsenheterna Tornet/Dala ABC en utbildningsinsats riktad till allmänheten med temat: I huvudet på en person som har en ätstörning – plats Falun.

World Eating Disorders Action Day (#WeDoAct) is a grassroots movement designed for and by people affected by an eating disorder, their families, and the medical and health professionals who support them. Uniting activists across the globe, the aim is to expand global awareness of eating disorders as genetically linked, treatable illnesses that can affect anyone. The Third Annual #WorldEatingDisordersDay will take place on June 2, 2018 across the globe.

This year we want to BREAK STIGMA and will be focusing social media messaging, blogs and local events you host to show how #WeDoAct2BreakStigma.

Om ätstörningar

Ätstörningar är tillstånd som förutsätter gedigen kunskap och i många fall specialiserad vård för att bemötande och behandling ska ge önskad effekt och resultat. Dala ABC och Tornet är två specialiserade verksamheter i länet som arbetar med ålders- och länsövergripande ätstörningsbehandling i var sin ålderskategori. Samverkan för båda verksamheterna håller på att skapas.

Forskning visar att god kunskap om ätstörningar hos personalen, gott bemötande samt tidiga interventioner är viktiga faktorer för snabbare tillfrisknande. Likaså att okunskap om ätstörningar däremot skapar grund för dåligt bemötande och bristande förståelse för patientens/personens situation vilket ofta leder till förlängda sjukdomstider.