Information om samhällsstöd OBS! Inställd!

  • Datum: 6 oktober 2016 15:00
  • Börjar: 15:00
  • Slutar: 16:30
  • Plats: Habiliteringen i Mora
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar med barn som har kontakt med habiliteringen.

Kostnad: Ingen.

Syfte:

Innehåll: Information om stöd via Försäkringskassan, LSS, Habiliteringen m m.

Ledare: Kuratorer.

Tider: 6 oktober 2016, kl 15.00-16.30

Plats: Habiliteringen i Mora

Anmälan till: Ingen föranmälan krävs.

Sista ansökan:

Vid frågor: Kurator Vivi Sandström, tfn 0250-49 39 54
Kurator Kajsa Raumala Barbus, tfn 0250-49 39 84
Kurator Maria Gullholm, tfn 0250-49 39 44

Minst/max antal deltagare:

Sjukreseersättning: Nej.