Information om samhällsstöd

  • Datum: 6 mars 2017 15:00
  • Börjar: 15:00
  • Slutar: 16:30
  • Plats: Habiliteringen i Mora
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Vuxna och föräldrar till barn/ungdomar som nyligen fått kontakt med habiliteringen.

Kostnad: Ingen.

Syfte:

Innehåll: Information om stöd via Försäkringskassan, LSS, Habiliteringen m m .

Ledare: Kuratorer.

Tider: 6 mars 2017, kl 15.00-16.30

Plats: Habiliteringen i Mora

Anmälan till: Ingen föranmälan.

Sista ansökan:

Vid frågor: Kurator Vivi Sandström, 0250-49 39 54
Kurator Hans Westgren, 0250-49 39 91

Minst/max antal deltagare:

Sjukreseersättning: Nej.