INSTÄLLD - Halvdagskurs för tandvårdsteamet

  • Datum: 14 september 2016 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Beställarenheten för tandvård, Säter
  • Kategori: Tandvårdsstöd

Kursen vänder sig till framför allt till nyanställda i tandvårdsteamet, men även övrig tandvårdspersonal som vill lära sig mer om landstingets tandvårdsstöd.

Kurs om tandvårdsstödet

2016-09-14 Halvdagskursen om landstingets tandvårdsstöd för tandvården är inställd! Ny information kommer senare.

Beställarenheten för tandvård, 0225-494202