Kurs i stresshantering för mammor

  • Datum: 26 - 28 maj 2016 15:00
  • Börjar: 26 maj 2016 18:00
  • Slutar: 28 maj 2016 15:00
  • Plats: Ensro kursgård i Rättvik
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Mammor som har barn (i alla åldrar) med flerfunktionsnedsättning.

Kostnad: 350 kr/person

Syfte: Att få fler "verktyg" för att bättre klara en svår vardag. Träffa andra mammor i samma situation.

Innehåll: Samtal, erfarenhetsutbyte, förhållningsätt, stresshantering, avslappning, naturaktiviteter m m, i samverkan med studieförbundet Bilda.

Ledare: Kuratorerna Vivi Sandström och Åsa Wetter
Konsulent Ann Gunnars
Agneta Sundberg Studieförbundet Bilda

Tider: 26 – 28 maj 2016

Plats: Ensro kursgård i Rättvik

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Mora
Tfn 0250-49 39 50

Sista ansökan: 4 maj 2016

Vid frågor: Kurator Vivi Sandström, tfn 0250-49 39 54

Minst/max antal deltagare: Max 10 mammor.

Sjukreseersättning: Nej.