Seminarium - Kostfaktorer och glukometabolt svar före och efter bariatrisk kirurgi

  • Datum: 18 april 2016 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Inger Nilsen

Inger Nilsen, dietist, presenterar sin forskningsplan. Finns samband mellan järnstatus och insulinkänslighet före gastrisk bypass operation? Hur påverkas järnstatus efter operationen? Hur påverkas vävnadsglukos mätt med ”continuous glucose monitoring” av kostbehandling före och efter bariatrisk kirurgi?